Bármilyen vészterhes legyen is a sorsuk…

„Bármilyen vészterhes is legyen a sorsuk, megalázás, meg nem értés, vagy bántalom, vannak és lesznek a történelem folyamán férfiak, akiket a századok heves harcai ilyen küldetésre és az Egyház szolgálatára az első sorokba hívtak. Ők azok, akikről karácsonyi szózatában éppen a hívek vigasztalására és Isten dicsőségére XII. Piusz pápa szólt: »A viharok és hullámok támadásai között az Egyház sértetlenül őrizte meg éltető erejét és azoknál a népeknél, ahol a katolikus hit megvallása egyet jelent az üldözés elszenvedésével, ezerszámra akadtak és akadnak mindig hősök, akik nem rettennek meg az áldozatoktól, az üldöztetésektől s gyötrelmektől, rettenthetetlenek a bilincsekkel és halállal szemben és nem hajtanak térdet a hatalom és nyers erő bálványa előtt.«”

Osservatore Romano, 1948. december 30.