Emlékezete él az örökkévalóság ormain

„Padányi Bíró Mártonról szóló könyvében, erről a nagy főpapról írta: »Partra szállott, révbe ért, bevonta vitorláját arról a zajló élettengerről, amelynél nehezebb, keservesebb keveseknek jutott osztályrészül. Hibázott is, mert dolgozott. Csak a tétlenek azok, akik egynél több hibát nem követnek el életükben. A szelek mérgét immár kiállta. Emlékezete él az örökkévalóság ormain, a mulandóság silány vizei felett. Az emlékéhez vezető utat nem veri fel a gyom. Emléke nem fél az idők mohától. Eljön az idő, amikor hibái mellett erényeit is ismerik és emlékét becsülettel, híven őrzi az utókor, amely Bírónak is igazságot szolgáltat annyi mostohaság és némaság után.« Ezt elmondhatjuk őróla is, mert eljött az a kor, amikor tisztességgel és méltóan emlékezünk meg Mindszenty Józsefről.”

Antall József: „Mélyen átérezte népe, nemzete problémáit” (1992. márc. 28.) in Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 195. old.