Kegyelmével értékessé és ragyogóvá tette a te hitedet…

„Hálatelt szívvel mondunk köszönetet Istennek, hogy meghallgatta hívei szüntelen könyörgését és kegyelmével értékessé és ragyogóvá tette a te hitedet s erényedet, annyi Krisztusért elviselt szenvedés között. Legyen ez biztató égi jel a szeretett magyar nemzet s az Általad és püspöktársaid által kifejtett és a híveitek által készségesen fogadott buzgó apostoli munka számára.
Bárcsak felvirágoznék hazádban az annyi veszélyes tévedés és vérontás közt megújult katolikus élet s felragyogna az Egyházhoz és az Apostoli Szentszékhez való hűségtek, amelyet őseitektől örököltetek.”

Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa latin nyelven, 1956. okt. 31-én írt táviratának fordítása in Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára, 207. old.