Leglényegesebb vonása: végtelen egyszerűsége

„Bámulatos, mennyi hozzáértéssel és érdeklődéssel tudott meghallgatni helyzetjelentéseket. Hallgatott a tanácsokra, saját megítélése szerint, de hallgatott. Makacs volt-e, afféle begyöpösödött öregember? Nem. Ellenkezőleg, korát tekintve egyedülállóan friss volt, még 83 esztendős korában is igen fogékony új meglátásokra. A II. Vatikáni Zsinat számos újítását lelkesedve helyeselte. Emberi, egyházfői, politikai alkata leglényegesebb vonása: végtelen egyszerűsége. Ebből fakadt tisztánlátása. Mindszenty nagysága abban állt, hogy minden komplikáltság hiányzott belőle.”

Habsburg Ottó szavai in Csonka Emil: A száműzött bíboros, 271. old.