Láttuk csillagát! Bíboros urunk szintén ilyen jel, a magyarság fénylő csillaga

„Megilletődve csókoltam meg a kőoltár márványlapját, alig tudtam köszönetemet, hálámat kifejezni, hogy e rideg, hideg téli napon annyian összejöttek Mindszenty bíboros tiszteletére. Mintha a Szűzanya fogadna itt minket Szent Józseffel, ahogyan a három napkeleti bölcset, hogy együtt imádkozzunk, könyörögjünk hercegprímás atyánk boldoggá avatásáért, és hogy ebből a mély kriptából felkerülhessen a bazilika Szent István-kápolnájába, mely méltó helye lenne. A szentmise áldozatot ezzel kezdtem: »Láttuk csillagát! Bíboros urunk szintén ilyen jel, a magyarság fénylő csillaga. Ahogyan ezer évvel ezelőtt felfigyelt a világ Szent István királyunkra, a magyarok tündöklő csillagára, úgy figyelt most a XX. század végén Mindszenty bíboros csodálatosan fénylő hitsugarára az egész emberiség…«”

Regőczi István atya beszámolója az 1996. január 6-án bemutatott esztergomi szentmiséről in Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 214. old.