Megvolt benne az a tartózkodó szemérmesség…

„Mindszenty bíborosnak semmi más, sem politikai, sem még kevésbé szenzációt keltő szándéka a világjárásával nem volt. Lelkipásztori múltja és gazdag tapasztalata alapján tudta, hogy Krisztus történeti életének a tényeiről akkor is beszélni kell, ha alkalmatlan, és senki el nem fogadja, sőt tagadja azokat. Minden más csak magyarázkodás, mellébeszélés vagy egyenesen rosszindulat vele szemben. Életének utolsó három évében minden szavát figyeltem. Még véletlenül sem mondott mást, hanem mindig csak ugyanazt a megokolást, hogy miért is vállalja magára 80 éves fejjel ezeket a fáradságos, kimerítő utakat. A magyaroknak és más nyelvűeknek tartott szentbeszédeiben soha megkínzásának, fogságának élményeiről nem esett szó. Megvolt benne az a tartózkodó szemérmesség, ami a dunántúli meg a magyar embernek, különösen az egyszerűnek annyira jellemzője. Bár lenne ebből több a világon!”

Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 248. old.