Mindszenty (1)

Lassú tűzhalál lett magányod,
törpék fölé nőtt óriás.
Fáklyánk voltál, látványos fárosz,
ma hamuban izzó parázs.

Kétoldalt szítják majd a lángot
kegyetlen inkvizítorok:
Róma-Bizánc közt állsz, mint vádlott,
máglyádból néma vád lobog.

Diplomaták és börtönőrök
tanácsa, kegyes püspökök
ármányán átlátsz Mesteredre:
nem Róma, csak Krisztus örök.

Kenyér és cirkusz kell a népnek,
a vértanúk veszélyesek.
– Hitetlenek, vagy keresztények,
készül az alku, féljetek! –

Üzennéd fogolytársaidnak,
Mária népe tetszhalott.
Szobrodat kősziklából vésik,
igazolnak a századok.

 

Tollas Tibor versét közli Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk!, 429. old.