A vallásszabadság és a jog élharcosa volt

„A világ közvéleménye, s főleg mi, katolikusok nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy Mindszenty bíboros a vallásszabadság és a jog élharcosa volt Magyarországon. A vallás és az Egyház szabadságáért harcolva kívánta szolgálni népe igazi boldogulását. Az egész világ elismeri bátorságát, amellyel kiállt meggyőződéséért, valamint a hit és a vallás jogaiért.
Testvéri hűséggel állunk mellette, imádkozunk érte, hogy mártíromsága folyamán is helyt tudjon állni. Felhívjuk országunk egész lakosságát, hogy imádkozzon Magyarország bíboros főpásztoráért, kifejezve csodálatát és elismerését ezért a példaadó férfias kiállásért.”

Innitzer bíboros, bécsi érsek 1948. december 30-án kiadott nyilatkozatából idéz Lipthay Endre: A Mindszenty-per az osztrák sajtó tükrében in Mindszenty József emlékezete, 56. old.