Bátran kiállt a hit teljességéért…

„Mindszenty József bíboros bátran kiállt a hit teljességéért és sértetlenségéért. Egész életén át harcolt a zsarnokság ellen, bárhol is találkozott vele. Mint hős keresztes lovag küzdött a szabadságért; ugyanakkor szellemiekben, lelkiekben elmélyülő férfi is volt. Mélységes hite lelkesítette nemcsak a magyar népet, amelyet szeretettel szolgált, hanem mindazokat is, akik értékelik az erényeket, az igazságot és az akaraterőt. Mindszenty bíboros hiányozni fog. Soha nem feledjük.”

Gerard R. Ford, az Egyesült Államok elnökének nyilatkozatát közli Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 11. old.