Nem volt általános fogalmakon lovagló ember

„Mindszenty nem volt általános fogalmakon, elveken lovagló ember, teljes ellentéte az elvont német gondolkodásnak. Mi a teendő itt és most? Az volt a lényeges. Sem beszédeiben, sem gondolataiban át nem adta magát testetlen, vértelen eszméknek, elméleteknek. Isten ezt a keserves világot szerette és váltotta meg. A Habsburgokkal való együttélés fájdalmas eseményei elevenen jelen voltak a bíborosban, de ő nem rágódott rajtuk. Különös keveréke volt ő a múlt ismeretének, az azzal való együttérzésnek és a nehézségeket nem ismerő, szinte számba sem vevő, jövő felé fordultságnak. Politikai felfogását soha föl nem hígította a vallással, a hittel, és bármennyire szilárdan magyar érzelmű volt, soha nem esett abba a kísértésbe, hogy a nemzeti érzést, nyelvet, kultúrát emelje az egyedül mérvadó elv rangjára.”

Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 227-228. old.