Sajátos felelősséget érzett a nemzet egészéért

„Függetlenül a politikai változásoktól, kimutatható, hogy Mindszenty József tisztségénél fogva sajátos felelősséget érzett a magyar nemzet egészéért. Ez a felfogása tükröződik többek között azokban a szózataiban, amelyekben nem pusztán a híveihez, hanem magához a »nemzethez« fordul. Figyelemreméltó azonban, hogy ezekben a megnyilatkozásaiban nem közjogi, hanem humanitárius és a társadalom életével kapcsolatos erkölcsi kérdések állnak a középpontban. Hivatali ideje alatt gyökeres változás, törés állt be a prímás közjogi szerepében. Ezzel ugyan a hercegprímás nem értett egyet, de a nemzet egészére szóló gondjának, tevékenységének nem ez a probléma állt a középpontjában. Inkább arra fordította figyelmét, hogy erkölcsi elveket hirdessen a társadalmi renddel kapcsolatban is, és az Egyház tanítása alapján ilyen jellegű ítéletet mondjon bármely emberi dologról, mikor azt az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvösségének szempontjai megkívánták. Ebben a tekintetben pedig Mindszenty tanítása sajátosan egybecseng a II. Vatikáni Zsinat által ünnepélyesen megfogalmazott elvekkel.”

Erdő Péter: Mindszenty és prímási tisztsége in Mindszenty József emlékezete, 27-28. old.