Nagyszerű emberek számára sírbolt az egész világ...

„Mi, osztrákok, most osztrák földön veszünk búcsút Mindszenty József bíborostól. Tudjuk, hogy őrá is illenek a szavak Periklész halotti beszédéből: »Nagyszerű emberek számára sírbolt az egész világ; és nemcsak egy emlékmű felirata hirdeti őket hazájukban, hanem íratlanul is mindenki emlékezik rájuk idegenben is.«”

Alois Mock 1991. május 3-i, a magyar-osztrák határon elmondott beszédét idézi Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 163. old.