Nem elvont teológiai igazságokat élt, hanem ezt a földi küzdelmet

„Eleme volt a nemkapitulálás, még ebben az utolsó eseményben (halálában) is. Ebben van a nagysága, és ne akarjuk ráhúzni azt, amit szerettünk volna látni benne, a saját ideánkat a keresztény tökéletességről, megadásról, szeretetről és az örökkévalóság utáni vágyról. Mindez megvolt benne a maga akaratos módján, sokszor csak nehezen fölfedezhető módon. Nem elvont teológiai igazságokat élt, hanem ezt a földi küzdelmet, hazája iránti szeretetét, mint konkrét emberi történést, amelynek folytatása kell, hogy legyen. Összekötötte a kinyilatkoztatással, a történelmi és eljövendő Krisztussal, a boldogságos Szűz Máriával.”

Mészáros Tibor: A száműzött bíboros szolgálatában, 643-644. old.