Szavaiban benne volt kereszténységünk ősi hite

„A városmajori egyházközség azért szervezte e zarándoklatot, hogy újra meghalljuk a bíboros tanítását, amelyet történelmünk nehéz korszakában állított a magyar egyház elé. A zarándoklat jelmondatául az ő szavait választották: »Ha van egymillió magyar imádkozó, nem félek a jövőtől.«
Mindszenty bíboros kiemelkedő főpásztori feladatának tartotta az imádság és az engesztelés szellemének elmélyítését. Amit a II. világháború utáni nehéz időben tanított, mostani életünkben is időszerű. Szavaiban benne volt kereszténységünk ősi hite és mély, személyes meggyőződése: a történelem végső irányítója Isten. Az imádság és az engesztelés biztosítja, hogy – a Szentírás szavával élve – ahol elhatalmasodik a bűn, ott túláradjon a kegyelem.”

Paskai László 1993. május 8-i beszédéből in Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 181. old.