Izzó hazafi olyan időszakban, amikor divat a hazaszeretetet ócsárolni

„Hogyan tudja megmagyarázni nekem ezt a jelenséget, amit így nevezünk: Mindszenty? Mert miről van szó? Íme, itt van egy aggastyán, egy korszakban, mikor az ifjúság a hangadó; egy egyházfejedelem a vallás válságának idején; izzó hazafi olyan időszakban, amikor divat a hazaszeretetet ócsárolni. Vagyis: csupa ellentmondás. És mégis, elég, ha ez az ember valahol megjelenik, és mindenki rohan feléje, ezrek és ezrek sereglenek köréje.”

Habsburg Ottó: A jövő győztese (1975. április) in Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 145. old.