Jó pásztora, hűséges atyja volt népének

„A jó Isten csodálatos intézkedései folytán most már elérkezett az ideje annak, hogy visszaadjuk őt hazájának, hazánknak. Most már lehetővé vált, és szükség is van rá, hogy otthon nyugodjék, és onnan folytassa példaadó, irányt mutató pásztori hivatását. Defunctus adhuc loquitur – holtában is beszél és tanít a jó Pásztor, hűségét, az áldozatok vállalását, a keresztnek titkát, a feltámadást és a szebb jövő reményét, Szent István örökségének megbecsülését.
Mesterének sorsát követve hozta meg ő is életáldozatát. És amikor meghalt, a zelli Mária lábainál akart megpihenni, míg az újjászületés most lehetővé nem teszi, hogy hazavigyük Esztergomba, a Nagyboldogasszony-székesegyházba. – Szeressétek tehát Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, és vele együtt népét, Mária országát. Köszönjük meg a jó Istennek, hogy nekünk adta Mindszenty Józsefet történelmünk nehéz korszakában. Köszönjük meg neki, hogy jó pásztora, hűséges atyja volt népének.”

Miklósházy Attila 1991. május 2-i, máriacelli szentbeszédét idézi Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 159-161. old.