Kemény, mint a gyémánt és gyöngéd, mint egy édesanya

„Kemény, mint a gyémánt és gyöngéd, mint egy édesanya. Ez volt a régi keresztények eszményképe. Századunkban Mindszenty József bíborosban jelent meg ez az eszmény. Gyémántkeménységét mindenki elismeri. Ragyogó tiszta fényét már nem annyira. Pedig a kemény gyémánt legmélyén ott ragyog a magát másokért feláldozó szeretet.
Az ötvenes évek elején, 1953-ban vagy 54-ben a budapesti Központi Szemináriumban szállt meg a bíboros édesanyja, hogy másnap meglátogathassa rab fiát, akit titkolt helyen őriztek. Egy szemfüles esztergomi egyházmegyés kispaptársam megtudta. Valahol szereztünk egy kis csokor ibolyát. Odaadtuk Borbála néninek, vigye el fiának azzal, hogy kispapjai szívében elevenen él és imádkoznak érte. E kis füzetet azzal a gyermeki lelkülettel ajánlom az édesanyának és fiának, székvárosába való visszatérésének évében (1991-ben), mint azon a régi tavaszon.”

Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt in Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 130. old.