Könnyen beszél, de kevés könnyed szöveget találni nála...

„Könnyen beszél, de kevés könnyed szöveget találni nála. Kitűnően ismeri a magyar irodalmat, a legújabbat is. De úgy látszik, Pázmányt, Vörösmartyt és Gárdonyit forgatta leginkább, mert bennük találta meg azt a veretes beszédmódot, amely igényének leginkább megfelel. Sajátosan magyar alkatára vall, hogy gyakran idéz verseket, mivel bizonyára tudja, hogy a nemzet lelke a költeményben szólal meg igazán és teljes mélységgel. Azért is lesz a nyelve igen gyakran valósággal költői.”

Idézi Mészáros István: Ki volt Mindszenty? 42. old.