Magyarok új apostola

Vértanú sorsú főpapunk, Esztergom prímás-érseke,
Dicsérje őt ma himnuszunk, hívő magyarok éneke.

Tanulékony mint kisgyerek, Édesanyjának gyöngyszeme,
Egyház és Haza mindene, jó magvetés ígérete.

Krisztusi eszmény hatja át, lelkipásztori buzgalom,
Nem némíthatja el szavát Isten-ellenes hatalom.

Szűzanyánkhoz terelgeti Mária tékozló honát,
Krisztus keresztjét hirdeti, mint reménységünk oszlopát.

Engesztelésben példakép, „Szent Magyarország” bajnoka,
István király utódaként, élő hitünk apostola.

Kavarogván a gyűlölet, rázúdít csúfos átkokat,
Hiába kínja, börtöne, „legyőzve győz” az áldozat.

Szabadságunknak zászlaján, fényes arca is ott ragyog,
Gyermeki szeme mondaná: Örökre tiétek vagyok!

Palástja alatt nemzetünk hűséges oltalomra lel,
Mindszenty József, pásztorunk, buzgó imánkra ő felel.

Vele imádjuk szüntelen Atya és Fiú szent nevét,
Kiket a Lélek összefűz, örök szeretet Istenét.

Ámen.

 

Mindszenty-ének a „Magyar hazánk, te jó Anya” kezdetű gregorián himnusz dallamára. Írta: Kovács Gergely.