Mindszenty nagyon mértéktartóan étkezett

„Mindszenty nagyon mértéktartóan étkezett mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve. Annak, aki nem ismerte és olyan embereknek, akik derekasan »nekiláttak« a telt tányér tartalmának elpusztításához, majdnem kényeskedőnek látszhatott. Nagyon vigyázott arra, hogy a saját étkezésének rövid tartama, gyorsasága senkit ne siettessen az étkezés befejezésére. Nem emlékszem rá, hogy egyszer is vétett volna ez önmagától megkívánt szabály ellen. Nem uralta a vele együtt étkezőket.
Talán egy szokása volt, amit még édesanyámtól – mert ő is ezt tette – ismertem, tudniillik, hogy már reggelinél fölsorolta az aznapi teendőket, olyannyira, hogy a melléje munkára beosztottnak már a reggelinél elment minden kedve a munkától, végeláthatatlan teendők sokasága és nyilvánvaló befejezhetetlensége miatt.”

Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 211. old.