A hazán nem siránkozni kell…

„Nagyon finom érzéke volt az Isten kiválasztásának ténye iránt: Nem véletlenül vagy önkényes elhatározásból vagyunk magyarok. A tényekhez ragaszkodnunk kell – szokta volt mondani. Mérhetetlenül fájt neki népünk számbeli apadása. Mindig Széchenyivel példálózott, akinek Bécsben Hofbauer Szent Kelemen volt a gyóntatója. Neki panaszkodott a magyarság és hazája elesettségéről. Szent Kelemen azt felelte neki: A hazán nem siránkozni kell, hanem cselekedni kell érte.”

Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 259. old.