Példaképe ő a hitben gyökerező, megingathatatlan erősségnek

„Példaképe ő a hitben gyökerező, megingathatatlan erősségnek és az egyház iránti önzetlen odaadásnak, amit előbb fáradhatatlan munkásságával és őrködő szeretetével, majd imáival és hosszú szenvedéseivel mutatott meg.”

VI. Pál pápa, 1971 szeptemberében a Püspöki Szinódus előtt mondott szavait idézi Mészáros István: Mindszenty-mozaik, 245. old.