Irigyelték jellemét és nagyságát

„MINDSZENTY. Azt mondták róla, rá akarták fogni, hogy makacs – mert irigyelték jellemét és nagyságát.”

Márai Sándort idézi Csonka Emil: A száműzött bíboros, 279. old.