Tanuljuk meg Mindszenty bíborostól szeretni és becsülni a családot

Erdő Péter bíboros 2003 májusában felszólított minden hívőt: „Tanuljuk meg Mindszenty bíborostól szeretni és becsülni a családot, mint az élet, a hit és a legszebb értelemben vett hazafiság forrását! Kérjük a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását, hogy hitünket örömmel és reménységgel tudjuk megélni és továbbadni. Kérjük Isten különleges áldását az édesanyákra!”

Közli Mészáros István: Egy „kultusz” a XXI. században, 363. old.