Tartózkodott az önmagára való hivatkozástól

„Úgyszólván csak a jelen és a jövő érdekelte. Valószínű, ez is tartotta meg olyan fiatalosnak. Ha mégis a múlt került szóba, ritkán vagy sohasem a közelmúltról, hanem mindig a távoli múltról beszélt. Abban sem volt semmi merengés, mélázás, csupán a távoli múltnak a tevőleges vonatkozása. Ebben is tartózkodott az önmagára való hivatkozástól, öntetszelgéstől, a saját személyének legcsekélyebb kiemelésétől.”

Mészáros Tibor: Akit övéi be nem fogadtak, 213. old.