Ugrás a tartalomra

Esztergomi Boldog Özséb áldozópap

Hivatalos emléknapja: január 20.

Esztergomban született 1200 körül, a káptalani iskolában elvégzett tanulmányok után pappá szentelték. A róla fennmaradt emlékek szerint imádságos lelkülettel, mély benyomást keltő áhítattal végezte papi szolgálatát. Esztergomi kanonoki stallumával járó jövedelmét szétosztotta a szegények között, gyakran vendégül látta a pilisi erdők remetéit, akik készítményeiket jöttek eladni a városba. Ő maga is szerette a magányt, a tatárjárás okozta pusztítás pedig felerősítette benne az engesztelés szükségességének gondolatát, ami még inkább a remeteség felé hajtotta.

Boldog Özséb

 

Ez a vágya 1246-ban teljesülhetett, amikor lemondott a kanonokságról és érseke engedélyével a visszavonult a pilisi sziklák közé, hogy imádsággal és böjtöléssel engeszteljen hazájáért. Barlangja előtt letűzött keresztfa hirdette jelszavát: in Cruce salus – keresztben az üdvösség. Egy csodálatos álombeli látomás hatására egyesítette a Pilisben szétszórtan élő remetéket, majd az ország többi részén élőket is felkereste. Elzarándokolt Rómába, ahol elnyerte IV. Orbán pápa jóváhagyását a rendalapításhoz. Rendjét Remete Szent Pál oltalma alá helyezte, az 1256. évi esztergomi zsinaton mint a szerzetesközösség provinciális perjele, tartományfőnöke vett részt.

Özséb 1270. január 20-án halt meg Pilisszentkereszten, súlyos betegség után. Halálos ágyán a szabályok pontos megtartására, testvéri szeretetre és jó példaadásra buzdította testvéreit. Jézus és Mária nevével ajkán lehelte ki lelkét. Az általa alapított templom sírboltjában temették el.

Kevéssé ismert, hogy hivatalos boldoggá avatása sohasem történt meg, évszázadokra visszanyúló tiszteletét Erdő Péter bíboros kérésére 2009-ben a Szentszék ismerte el, emléknapját január 20-án ünnepli a magyar egyház.

 

Protokollszám: 1514

További információk: