Isten Szolgája Károlyi Bernát 

(szül.: 1892)
Égi születésnapja: 1954. március 2.

Isten Szolgái Károlyi Bernát És Hat TársaKárolyi Bernát atya 1938-ban egy rendkívül sikeres kínai misszió után tért haza Magyarországra, ahol több más állomáshely után 1941-ben a tartomány kecskeméti rendházába került, 1945-ben házfőnökké nevezték ki. A szovjet front közeledtével megszervezte a kórház irányítását, a hátrahagyott betegek ápolását, a déli országrészből érkező menekültek befogadását és étkeztetését. 1945-ben felemelte hangját a politikai foglyokkal való megalázó bánásmód ellen, ezért őt is letartóztatták. Ekkor még ejtették az ellene szóló vádat, majd 1946-ban és 1949 tavaszán újra a bíróság elé került „demokráciaellenes” igehirdetése miatt, de még ekkor is enyhe büntetéseket kapott. 1949. november 26-án újra letartóztatták, ekkor a vád már a „népköztársaság megdöntésére irányuló demokráciaellenes szervezkedés”. 1950. november 18-án államrend elleni szervezkedés hamis vádjával tizenöt év fegyházra ítélték.

A börtönben Bernát atyát kínozták és éheztették, de ő nem vesztette el hitét és rabtársai visszaemlékezései szerint ilyen körülmények között is gyóntatott, és nem szűnt meg jócselekedeteket gyakorolni. 35 kg-ra lefogyva, végsőkig kimerülten került kórházba, ahol 1954. március 2-án adta vissza lelkét Teremtőjének.

Vértanúságának emléke eleven, boldoggáavatási eljárásának megkezdését 700 kecskeméti hívő támogatta aláírásával.

Vissza »»