Hermann Zsolt:
Műhelytitkok a készülő VIII. kerületi Mindszenty-szoborról

2009-ben kezdtem Mindszenty bíboros „portrészobrának” megmintázásával foglalkozni. A rákosszentmihályi Mindszenty-szoborpályázaton egy kisplasztikámmal megnyertem a közönségszavazást, de a köztérre egy másik alkotás került. A 30 centiméter magas kisplasztika alakítása során egyre közelebb éreztem magamhoz Mindszenty bíboros személyét. Életrajza, emlékiratai, a róla készült fotók mélyen hatottak rám és korának hitet próbáló valóságát a leginkább visszatükrözték számomra. E kis bronzszobor azután több kiállításon szerepelt, ez lett a Mindszenty Alapítvány életműdíja is, végül 2014 tavaszán a VIII. kerületi Mindszenty-emlékmű pályázaton első helyezést ért el. Nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy Mindszenty bíboros tiszteletére és a börtönéveinek, szenvedéseinek emléket állító köztéri alkotás megvalósítására felkérést kaptam.

Az első tervek sok megbeszélés, együttgondolkodás után több mindenben módosultak, így a közel két éves folyamat eredménye egy valóban kiérlelt alkotás. A bíboros alakját eredetileg Pio atyáéval együtt ábrázoltuk volna a bilokációs találkozás pillanatát megidézve. Végül az a döntés született, hogy Mindszenty bíboros egész alakos szobra valósuljon meg egy kőtalapzaton. Az ő önálló alakját „dicsőült állapotában” ábrázoltam bíborosi palástban. A főpapi jelvények közül keresztjének és gyűrűjének hiánya árulkodik arról, hogy meghurcoltatása során megfosztották őt főpásztori szolgálatának gyakorlásától.

Kulcsfontosságúnak érzem, hogy Mindszenty bíboros személyisége nekünk, magyaroknak ne „csak” a tisztelete okán legyen vonzó, hanem találjunk rá szívünkben a személyes szeretet lelki közelségére is. Alkotásommal azt szeretném elérni, hogy aki a köztéren álló Mindszenty bíboros alakjával találkozik, felfedezze az ő szeretetreméltó vonásait. Emellett nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a fizikai hasonlóságon túl a szobor az ábrázolt személyhez illő emelkedettséget is megjelenítse. Kiemelkedően fontosnak tartom a szobrászatban az arc és a kéz kifejező ábrázolását. Mindszenty bíboros arcán a népe iránti szeretet tükröződik: tekintete nem szomorú, hanem reménykeltő, azt fejezi ki, hogy mennyire bízott és bízik az ő egyháza és hazája jövőjében, szent hivatásában. A kéztartáson keresztül a bíboros személyiségének több vonását szeretném érzékeltetni. Jó pásztorként Isten felé hív bennünket, és óvja, védi a nyáját. A kezek összetartó mozdulata a magyar nép egységének fontosságára figyelmeztet. A kitárt karok egyéniségének kedves, gyengéd vonásaira emlékeztetnek, de az önátadás és önfeláldozás gondolatát is sugározzák, ami életének vezérmotívuma volt. A legfontosabb számomra, hogy közvetíteni tudjam áldozatos szeretetét egyháza és nemzete iránt.

Maga a megmintázás fél évet vett igénybe. Különlegessége a szobormintának, hogy a fémváz egyedi kialakításának köszönhetően az ujjak mozgathatóak lettek. Ez jó döntés volt, mert a koncepció megváltoztatásával a kézfej és az ujjak tartásán változatnom kellett, így ezek kifejezőereje és jelentéstartalma is módosult. Mindszenty bíboros egész alakos emlékműve 5/4-es arányú, ami 220 centiméteres magasságot jelent. A szobor 1:1-es mintája körülbelül 1300 kilogramm agyagból készült el. A formakészítés egy kombinált negatív gipszforma, egy szilikon negatív és gipszágy kombináció elkészítését jelenti. Ez alapján viaszból készül a szobor pozitív formája, ami újabb formázáson, égetésen és bronzöntésen esik át, és a folyamat vége a bronzszobor megszületése. A bronzöntés egy nagyon ősi, viaszveszejtéses technikával készül, mely által a bronzból 3-4 milliméter vastag és mintegy 300 kilogramm súlyú szoboröntvény keletkezik. A talapzat süttői mészkőből fog elkészülni, a szobor felállítására és megáldására az Önkormányzat és az Alapítvány tervei szerint 2017. október 23-án 16.30 órakor kerül majd sor, Erdő Péter bíboros prímás vezetésével.

A szoboravatásra szeretettel várunk mindenkit!

(Fotó: Magyar Kurír/Mészáros Ákos)