VH
impresszum

Kiadja:
Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Alapította:
† P. Szőke János SDB

Cím: H-1085 Budapest Horánszky u. 22.
Telefon: +36 1 /445-1548

Honlap:
www.mindszentyalapitvany.hu
www.mindszenty.katolikus.hu

E-mail: ungmind@gmail.com

Felelős kiadó:
Habsburg-Lotharingiai Mihály

Szerkeszti:
Kovács Gergely
okleveles posztulátor

 
A Vértanúink–Hitvallóink című folyóirat ingyenes kiadását
és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány működését
olvasóink önkéntes adományai biztosítják.

Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám Magyarországon:11991102-02139889
Külföldön: IBAN HU58 1199 1102 0213 9889 0000 0000
SWIFT Kód: GIBAHUHB

Adószám: 18063703-1-42

A határon túli magyar egyházmegyékből és más országokból
honlapunkon keresztül lehet adományokat eljuttatni.

Hálásan köszönjük
a hívek erkölcsi és anyagi támogatását!


A címlisták és az adományok kezelésénél betartjuk
a vonatkozó törvényi előírásokat.