Ugrás a tartalomra

Családfelajánlási ima

Mindszenty

HANGTÁR

1948. augusztus 8-án a Mindszenty hercegprímás által vezetett püspöki kar körlevelet bocsátott ki a Boldogasszony Éve kegyelmeiről, a családfelajánlási ima ennek mellékletében szerepel:
„Jóságos és irgalmas Isten, családunk és annak testi, lelki javait mindenható védelmedbe ajánljuk; áldj meg minket, ahogyan a názáreti Szent Családot megáldottad.
Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát. Oltalmazz minket, szabadíts meg minket a veszélyektől, siess segítségünkre minden szükségünkben, adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk; segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön és örökké dicsérhessünk a mennyben.
Boldogságos Szűz Mária, aki Karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni Kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan te szeretted isteni Fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett te légy mennyei Édesanyánk és közbenjárónk drága Gyermekednél.
Szent József a Szent Család feje és az isteni Kisded hűséges őrzője, légy a mi kis otthonunknak is feje és vedd atyai pártfogásodba családunkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, hogy amint te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban. Ámen.”

(1948. aug. 8. in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 111-112. old.)