Ugrás a tartalomra

Modern Keresztelő

Mindszenty

Szikár testén nem csúnya szőrruha feszül,
helyette szent bíborpalást takarja vállait.
Az arcot, ó, azt láttuk ám már sokszor:
a gót hadak arcéle előtt s midőn
a hun vihart lecsendesíté Nagy Leó,
s midőn a császárral is szembeszállt
az ösztövér kis Hildebrand.
A mélységekből tűz sötét szeme,
fanatikusnak vélik odaát.
Mi tudjuk: halni-készség az csupán,
ha égi törvény így kívánná azt.
A szent folyó partjára állott ő is,
sereglenek hozzá a szenvedők.
Kezében perdül Istennek lapátja,
ocsut kiszór, nemes búzát begyűjt.
És hirdeti, hogy fejsze vár a fák tövén,
ha jó gyümölcsöt nem teremnek már.
Heródes százszor vághatná fejét:
helyette Isten újra újabb főt fakaszt.

 

Radó Polikárp versét közli Mészáros István: Állok Istenért, Egyházért, Hazáért
65. old.