Ugrás a tartalomra

Égre nyíló ablakok - Kiállítás megnyitó

2020. szeptember 10., csütörtök - 12:40

Egy évvel ezelőtt a Sztehlo Lili Kulturális Egyesülettel közösen pályázatot írtunk ki a Városmajori Jézus Szíve-templom két, még üres díszüvegablakának megtervezésére. 

A pályázat sikeresen lezajlott, a második fordulóban az alábbi eredmény született:

A zsűri az első díjat nem adta ki.

2. helyezés: megosztva Bukta Norbert/Török Sára és Köblitz Birgit között

3. helyezés: megosztva Csobán András/Kéry Bálint Bence, Végsheő Klára, valamint a Mindszenty-ablakukat megvalósításra javasolva: Csűri Johanna/Szlabey Balázs között

kiállítás3

A 2. fordulóba bejutott öt pályamű teljes anyagát szeptember 10-én 18.00 órakor a XII. kerületi Barabás-villában mutattuk be az "Égre nyíló ablakok" című kiállítás keretében. 

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján a különdíjakat átadja Ugron Imre, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány megbízott társelnöke, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete.

kiállítás

 

A kiállítás szeptember 25-ig megtekinthető a Barabás villában.

 

kiállítás2

 

Szeretettel várunk mindenkit!


Cserháti Ferenc püspök beszéde:

„Égre nyíló ablakok” c. kiállítás megnyitása,

Budapest, Barabás Villa, 2020. szeptember 10.

A kiállítás „Égre nyíló ablakok” címe kíváncsiságot ébreszt és kitekintésre csá-

bít: az égiek felkutatására, a legtávolabbi mélységek, az igaz, a jó, a gyönyörűsé-

ges felfedezésére, olyan maradandó és örök értékek szemlélésére, amelyek a

teljes kiteljesedésbe torkolnak.

 

Ez a kiállítás az Eucharisztiára irányítja figyelmünket: Isten titokzatos jelenlété-

re a nem egyszer elcsúfított világban: Istenre, a Világ Világosságára, pusztai

vándorlásunk Tűzoszlopára és társára, Jézus Krisztusra, aki nem csak egy égre

nyíló ablak, hanem maga az ajtó, a kapu, az égbe vezető Út, Igazság és Élet, az

Örök Élet Kenyere, a tikkadók erőforrása, a halandók vigasza és az örök élet

záloga.

Aztán Mindszenty József bíborosra és helytállására emlékeztet ez a kiállítás, az

üldözött és száműzött bíborosra, akinek neve elválaszthatatlan a magyar egyház

és az egész magyar nemzet sorsától, szenvedésétől és szabadságért vívott küz-

delmétől. A Bíboros helytállása Istenért, egyházért és az egész magyar népért

vívott küzdelmében ismét csak egekre nyíló ablak, mert fehér vértanúságával az

égiekre mutat és az égiek felfedezésére buzdít. Holtában is beszél, és Isten

örömhírét terjeszti: az igazi szabadságot, a békét, a hitet, reményt és szeretetet.

Bátor helytállásával éppúgy provokál, mint egykor: azt kiáltja, hogy hagyjunk

fel a pogányság romboló szokásaival, térjünk meg, és építsük a Szent Pannóniát,

a keresztény Magyarországot, amelyért maga is élt, küzdött és szenvedett, mert

szilárdan hitte: „boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr” (Zsolt 33, 12).

Isten tiszteletreméltó szolgája ablakot kínál az örök szépségre.

 

Ez a kiállítás égre nyíló kapukat feszeget: pirkadatot és hajnal hasadást, amely

mindig a Legyőzhetetlen Nap felkeltét, az Úr érkezését jelzi és hirdeti.

 

Köszönöm a Művészeknek, hogy a témák megragadásával és műalkotásaik eszmei üzenetével az Élet forrására, az Eucharisztiára, és Isten szolgája Mindszenty

József bíboros eget nyitogató helytállására terelték figyelmünket. Napjainkban

nem mindennapi jelenség, hogy a művészi alkotások komoly eszmei mondani-

valóval is rendelkeznek és az Ars Sacra kulturális örökségét is gyarapítják. Ezért

a kortársművészet terén is időszerű Szent II. János Pál pápa bátorítása:

„Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat! Nyissátok

meg az ő üdvözítő hatalma előtt (…) a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles

mezőinek korlátait. Ne féljetek! (…) Hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az em-

berekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igéi!” (MK, „Ne féljetek!” –

II. János Pál pápa székfoglaló homíliája, 2018. október 22.).

 

Befejezésül megköszönöm a rendezők minden fáradozását, kívánok sok sikert a

művészeknek, a látogatóknak pedig maradandó és szép élményeket.

A kiállítást ezennel megnyitom.

✠ Cserháti Ferenc

 

 

Kovács Gergely okleveles posztulátor beszéde:

Égre nyíló ablakok – három dimenzióban

Kovács Gergely

 

 

 

 

 

 

 

Most vasárnap este itt a Városmajorban voltam szentmisén és szándékosan a két üres
üvegablak közé, hátulra ültem …

Ahogy az elmúlt bő egy évben is mindig volt egy-egy zsűritag, aki a Városmajorból
érkezett találkozásaink reggelén, szentmiséről, munkából vagy csak miután arra
kanyarodott egy röpimára, ihletet meríteni. Nagy élmény volt számomra a közös
munka és az együtt gondolkodás Zsűritársaimmal:

Lambert Zoltán kanonok, ny. plébános atya  akit szeretettel üdvözlünk most is, innen
is! Dragonits Márta belsőépítész 
 Ritoók Pál művészettörténész  akiket most is
láthattak.

Bernyák Adrienn és Lovas Pál belsőépítész  az Egyesület részéről, akik a pályázatnak
és ennek a kiállításnak is a fő rendezői. Fűri Judit üvegtervező iparművész 
 akit
érdemes faggatni sok érdekes részletről.

És Alapítványunk részéről: Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg  akit most Ugron
Imre 
mb. elnökünk képvisel, aki a Szuv. Máltai Lovagrend Mo-i nagykövete is. 
Adriennel
közösen ő fogja átadni a pályázóknak ajándékainkat, köztük ezt a „gyémántnál
értékesebb”
 ruhaereklyét, amit a kezembe is vettem, hogy ezáltal még jelenvalóbb
legyen Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros szellemisége.

 

A városmajori közösségnek régi álma volt, hogy üvegablakot készíthessen Mindszenty
bíborosról, akihez sok szállal kötődik a templom múltja és jelene. Ötévenként innen
indulunk Máriaremetére, hogy folytassuk főpásztori kezdeményezését: az Egymillió
Imádkozó Magyar
 1946-ben megkezdett zarándokútját.

Amikor javában zajlott a Szent Erzsébet-üvegablak rekonstrukciója, akkor fogott össze
a két szervezet, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület és a Magyarországi Mindszenty
Alapítvány
, hogy készülve a budapesti eucharisztikus világkongresszusra és imádkozva-
várva Mindszenty bíboros boldoggá avatását, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a
folytatás érdekében.

És ez a különleges 2020-as év kijelölte a két témát is:

„Isten Bárányát” az Eucharisztiát,

és Isten Szolgáját, Mindszenty atya alakját.

 

Nagy élmény volt a pályázók és a pályázati anyagok megismerése.

A 2019 augusztusában kiírt pályázat I. fordulójára tavaly november 30-ig 29 pályázati
anyagot kaptunk, ebből a zsűri egyhangú döntése alapján öt pályamunka jutott tovább
a II. fordulóba. Sok szakmai segítséget, konzultációs lehetőséget adtunk a pályázóknak,
a karantén idején egy online konferenciát is lebonyolítottunk.

 

A zsűri az első díjat nem adta ki! Mert a pályázati anyagok rendkívül magas színvonala
mellett semelyik nem jutott el a megvalósíthatóság állapotába, mindegyik
továbbgondolást igényelt. Ezt a tovább tervező munkát mindenki, aki szerette volna,
elvégezhette a ma nyíló kiállításra készülve, és azt, amelyiket a plébánia megrendeli
majd, teljes részletességében ki kell még dolgozni ahhoz, hogy teljes nagyságú üvegkép
válhasson belőle.

A zsűri döntését ennek fényében ezért ketté választottuk.

1. Ezen a tervezési szinten azt a temérdek munkát szerettük volna pénzben is
jutalmazni, amit az 5 pályamű 8 alkotója végzett.

A 2. díjat Bukta Norbert – Török Sára alkotópáros és Köblitz Birgit között osztottuk
meg. Tőlük két nemzetközi rangú és színvonalú alkotás szerepel itt a kiállításon is. Ami
nagy örömöt és meglepetést jelentett számunkra: Birgit figurális munkája és az
Eucharisztia témájának teremtéstörténetbe ágyazott nagyívű megjelenítése. Sára és
Norbert részéről pedig az a páratlan művészi és teológiai dokumentáció, amit
pályázatuk részeként benyújtottak és az a modernitás, ami az ő terveiket szintén
kiemeli a teljes mezőnyből.

A 3. díjat megosztva Csobán András – Kéry Bálint Bence pályaműve és Végsheő Klára
kapta.

Mindkét terv kiemelkedően gazdag és kifinomult: rajztechnikájában, szín- alak- és
formakezelésében. A férfipáros anyagában szereplő Mindszenty-arc az összes pályázat
közül a legszerethetőbb megjelenítés, Klára esetében pedig nagyra értékeltük azt az
alkotói rugalmasságot, amivel – a zsűri kéréseit figyelembe véve – teljesen új, derűsebb
megközelítésben mutatta be Mindszenty bíboros alakját (az I-höz képest a II.
fordulóban).

A zsűri döntésének másik, 2. dimenziója:

Égre nyíló ablakok – amikor ezt a címet adtuk a ma nyíló kiállításnak, azért tettük, mert
úgy érezzük, hogy megtaláltuk azt a pályaművet, amely itt és most, a városmajori
templomban, 2020-ban a legszélesebbre tárja ennek a nem csak képzeletbeli ablaknak
a szárnyait:

a szintén 3. díjazásban részesült Csűri Johanna és Szlabey Balázs közös alkotásában.

Az ő munkájuk – kivéve a Mindszenty-ablakot – több továbbtervezést igényelt, mint az
összes többi, ezért nem ítéltük oda számunkra a pályázat fődíját. De az ő munkájuk volt
az, amellyel kapcsolatban a zsűri minden tagja egyöntetűen azt érezte, hogy minden
szakmai szempontot gondosan mérlegelve – ahogy mondani szoktuk – ezt Isten is ide
teremtette!

Annyira ihletett és érzékelhetően átimádkozott alkotások ezek – amire ők maguk is
meglepődve tekintenek, mint amiben felismerik egy Harmadik Kéz gazdagító
közreműködését. Olyan harmonikusan és alázatosan illeszkednek a templom terébe és
ikonográfiájába. És közben annyira sok új szentírási-teológiai tartalmat jelenítenek
meg, hogy az szinte hihetetlen és számunkra is ámulatba ejtő!

Rámutatnak és párbeszédbe kezdenek a szentély üvegablakával, a mennyezeti freskók
tematikájával. Most vasárnap vettem észre, hogy még a most üres üvegablakok feletti
kis jelképek is tovább gondolva megjelennek náluk: az Isten Báránya és az Egyház
templomotthona
 motívumok.

Titokzatos áramlás köti össze a két ablaktervet a szentély üvegablakával, megérintve
és bevonva ebbe az áramlásba a templomhajóban elhelyezkedő híveket:

vér és víz, lélek és élet köti össze – ahogy ez egy templom rendeltetése – az Eget
és a Földet!

Istenhez, az ő kegyelméhez és öröméhez visz közelebb, az ő szeretetforrásaihoz vezet.
Megérint, megszólít, ihletet ad az imára, meghív egy valódi, személyes találkozásra.

A jó földbe elvetett mag ezen a világon Mindszenty bíboros életszentségének, „szent
magyarságának”
 zöldellő fájává változik, és ugyanez a forrás elvezet minket a szentély
üvegablakának krisztusi Szőlőtőkéjéhez – mely az örök élet jelképes gyümölcse – a
Boldog Beteljesedéshez, Isten színről színre látásának teljes öröméhez.

Az eredeti célunk és vágyunk az volt, hogy ugyanaz az alkotó készíthesse el mindkét
üvegablakot, hogy amennyire csak lehet, minél harmonikusabban illeszkedjünk Sztehlo
Lili fénnyel írt templomi környezetéhez.

De ez a döntés már ennek a lezárult pályázatnak a következő, 3. dimenziója: a
megvalósítás kérdése és reménybeli lehetősége. Ezt a pályázati anyagot és ezt a
kiállítást a zsűri minden tagja és az összes döntős pályázó örömmel és hálaadással teszi
le a városmajori hívő közösség asztalára.

Mély átélést, befogadó szeretetet és bölcsességet kívánok a püspök atya által
nemsokára megnyitandó kiállítás szemléléséhez!