Ugrás a tartalomra

Mindszenty

„Példája, a bátorság, hűség és egyenesség példája nagy hatással lesz a jövő nemzedékekre.”


A bíboros ravatalát egyetlen koszorú díszítette rövid felirattal: „Hálás magyar néped!” Végakaratának megfelelően ideiglenesen Máriacellben temették el, ahol sírját folyamatosan virágok és koszorúk borították. Magyarországon 1990 februárjában került sor az első nyilvános Mindszenty-megemlékezésre. A rendszerváltozást kísérő újratemetések sorában kiemelkedő jelentőségű volt érckoporsójának hazahozatala és 1991. május 4-én végakaratának megfelelően az esztergomi bazilika érseki sírboltjában történt eltemetése. Ezeket az eseményeket televíziós felvételek őrzik és idézik a látogatók elé.


Mindszenty bíboros a 20. század egyik kiemelkedő nemzeti és szabadsághőse. Utcák, terek, intézmények viselik nevét, művészi alkotások sora hirdeti emlékét szerte Magyarországon. Életszentségéről a katolikus hívek széleskörű meggyőződése már életében kialakult és a halála után tovább mélyült. Természetes folytatása volt ennek a szentté avatási eljárás elindítása. 2019-ben Ferenc pápa tekintélyével a Szentek Ügyeinek Kongregációja hivatalos dekrétumban ismerte el a Tiszteletreméltó bíboros, Mindszenty József életszentségét. A közel harminc éve zajló eljárásban tanúkat hallgattak meg, magyar és vatikáni szakértők, teológusok, jogászok, történészek, orvosok működtek közre és a tisztelők régi és új generációi segítik előre vinni ezt a szent ügyet, a bíboros mielőbbi boldoggá avatását.


Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese” – mondta 1948-ban a bíboros. Szavai ma is sokakat megszólítanak, személyes és történelmi példája hatással van az újabb nemzedékekre is. A kiállítás utolsó terme elcsendesedésre hív. Ez egy jelképes sírkápolna, benne nem földi maradványokkal, hanem egy olyan esemény megidézésével, mely a keresztény hit és Mindszenty bíboros megingathatatlan reménye is volt: a halandó ember örök élete és boldogsága. Az itt felhangzó Te Deum ma elő zalaegerszegi hívek hálaadása egykori városplébánosuk körükben végzett termékeny szolgálatáért.