Ugrás a tartalomra

Boldog Brenner János vértanú pap

Égi születésnapja: 1957. december 15.

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gimnáziumban folytatta. Az iskolák államosítása után Zircen mint ciszterci oblátus érettségizett, és Anasztáz néven felvették a novíciusok közé.

Boldog Brenner János

 

A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a szombathelyi egyházmegye papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, ennek bezárása után Győrben folytatta teológiai tanulmányait. 1955. június 19-én szentelték pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak, ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, sokat foglalkozott a fiatalokkal. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását, ami az 1956-os forradalmat követő megtorlások közepette csak fokozódott.

Brenner Jánost 1957. december 15-én, szombat éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából, ahol másnapi prédikációjára készült. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, melyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrást ejtettek rajta. A közelben lakók orvost hívtak a sebesülthöz, de már nem tudtak rajta segíteni, a fiatal káplán meghalt. Az Oltáriszentséget bal kezével halálában is védelmezte. December 18-án a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. A hatóságok a temetésre összegyűlt híveket haza akarták küldeni, a szertartást csak a kihirdetett időpont után engedélyezték. Sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden javukra válik!”

A halálát követő nyomozás során megpróbálták megfélemlíteni a környék lakosságát, mint ahogy valószínűleg a gyilkosságnak is ez lehetett a valódi célja. A fiatal pap emlékét azonban nem lehetett kitörölni, tisztelete egyre erősödött. A „magyar Tarzíciusz” vértanúságának helyén, Rábakethely és Zsida határában 1989-ben felépült az életáldozatának emléket állító Jó Pásztor-kápolna.

 

Protokollszám: 2399

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Szombathelyi Püspökség
Illetékes főpásztor: Konkoly István megyés püspök, Veres András megyés püspök
Posztulátor: Gyürki László
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1999. október 3. – 2008. július 31.

Szentszéki eljárás

Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 2009. szeptember 30.
A peranyag szakmai összegzése (az ún. Positio benyújtása): 2014
Vértanúságának pápai elismerése:   2017. november 8.

Boldoggá avatása: 2018. május 1., Szombathely                         

Imádkozzunk szentté avatásáért!

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

Urunk, Istenünk, aki Boldog Brenner János vértanú szívében lángra lobbantottad szereteted tüzét annyira, hogy élete árán is magvédje Krisztus testét, engedd, kérünk, hogy példájára mi is egészen Isten szolgálatára ajánljuk fel önmaginkat az emberek üdvösségéért, a mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által.
Ámen.

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Egyházmegyei Hatóság
9701 Szombathely, Pf. 41.

 

További információk:

https://www.martinus.hu/