Ugrás a tartalomra

Ima a máriacelli Magyarok Nagyasszonyához

Mindszenty

„Szűzanyánk – Magna Domina Hungarorum – könyörgünk Hozzád; légy közbenjárónk Megváltó Fiadnál, hogy adjon erőt magyar népünknek bűnbánatra és bűneinktől való megszabadulásra, életünknek evangéliumi szellemű megújulására, hazánk felszabadításának kikönyörgésére, a családi élet szentségének tiszteletben tartására, közéletünknek egy korszerű Szent István-i eszme megvalósítására, az Istent káromló beszéd megszüntetésére, életszentség hírében elhunyt nagyjaink: IV. Károly magyar király és Mindszenty József bíboros hercegprímás boldoggá avatásának kikönyörgésére, végül a második évezredbeni fennmaradásunkra, Isten nagyobb dicsőségére!
Istenünk, ki a máriacelli Szűzanya közbenjárására népünket annyi csodával halmoztad el, engedd kegyesen, hogy alázatos szívű könyörgéseink szerető Szívedhez utat találjanak és meghallgatást nyerjenek.”

(Bordeaux Ottó imája in Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk!, 305. old.)