Ugrás a tartalomra

Ima Mindszenty atya boldoggá avatásáért

Mindszenty

„Könyörögjünk! Örök Isten, minden nép és nemzet gondviselő Atyja, kérve kérünk, dicsőítsd meg hű szolgádat, Mindszenty Józsefet az életszentség fényével!
Add, hogy magyar néped jelen ínségéből egykor megszabadulva benne közbenjárót találjon, és megerősödjék keresztény hitében és őseinek erkölcsében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Ámen.
Miatyánk…, Üdvözlégy…”

(Harangozó Ferenc imája in Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk!, 299. old.)