Ugrás a tartalomra

Ima Mindszenty bíboroshoz

Mindszenty

„Bíboros atyánk, bízunk abban, hogy immár a diadalmas Egyház fényhonából tekintesz le ránk, magyar híveidre, akikért életedben oly gondos szeretettel annyit buzgólkodtál.
Kérünk, éreztesd velünk imáid segítő hatalmát, légy közbenjárónk az Úr Jézusnál és kegyes Nagyasszonyunknál jelen szükségünkben (itt nevezzük meg kérésünket). Ámen.
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…”

(Henkey Károly imája in Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk!, 304. old.)