Ugrás a tartalomra

Mindszenty-litánia

Mindszenty

„Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária!
Keresztelő Szent János!
Istennek minden szentjei!
Magyarország szentjei!
Könyörögjetek érettünk!

Mindszenty bíboros,
ki a szenvedésben vigasztaltad néped,
ki az éhezőknek ételt adtál,
ki a deportált magyarok érdekében szót emeltél,
ki az üldözötteket rejtegetted,
ki bűnbánatra hívtad meggyötört véreidet,
ki híveidet rózsafüzéres búcsúkra vezetted,
ki megtanítottad népedet újra imádkozni,
ki megtanítottad népedet újra énekelni,
ki megbékítettél minket Jézus Szent Szívével,
ki visszavezettél minket drága Pátrónánkhoz,
ki aranyhidat vertél a felekezetek között,
ki ellenségeidért imádkoztál,
ki az erőszakkal szemben a szó és írás bajnoka voltál,
ki a csüggedőket a vallás és történelem példáival tanítottad,
ki a hitoktatás szabadságát védted,
ki a reménytelenségben hirdetted a szeretet eljövetelét,
ki hittél az igazság végső győzelmében,
kinek becsületét az ellenség szüntelen gyalázta,
kit hazug vádak alapján karácsony este elhurcoltak,
kit a börtönben éheztettek és szomjaztattak,
kit ruháitól megfosztottak és vertek,
kinek férfiszemérmét megsértették,
kinek akaratát kábítószerekkel megtörték,
kit főpapi és közjogi méltóságában porig aláztak,
akit ártatlanul életfogytiglani fegyházra ítéltek,
aki kénytelen voltál idegenben menedéket kérni,
aki engedelmességből elhagytad szeretett hazádat,
kit politikai okból egyházi hivatalától megfosztottak,
aki összetörten is elindult erősíteni a magyar menekülteket,
aki az anyanyelv, a magyar templomok, iskolák fenntartására buzdította híveit,
aki értünk mártírhalált halt,
könyörögj érettünk!

Könyörögjünk:
Mennyei Atyánk, hozzánk való szeretetedben add meg nekünk, hogy a te
nagyobb dicsőségedre, a katolikus Anyaszentegyház dicséretére, az egész
világon a jó szándékú emberek örömére és Magyarország megvigasztalására
Mindszenty bíboros hivatalosan szentté legyen avatva.
Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…”

(Könnyü László imájának eredeti címe „Litánia Mindszenty József szenttéavatásáért”, amelyet először a bíboros halálának 10. évfordulóján imádkoztak Máriacellben; közli Füzér Julián: Szentnek kiáltjuk!, 300-301. old.)