Ugrás a tartalomra

Szakács Péter: Egy munkáslány útja az Istennek átadott élet felé

2017. 05. 01., h - 12:30

Bódi Mária Magdolna, egy egyszerű falusi lány, aki a Balaton-felvidék kis településein elrejtve egyszerű életet él, majd korán, 24 évesen meghal, mégis halála után hetven évvel is beszélnek róla, számos tudósítás szól életéről, könyveket írnak személyéről, amit több nyelvre lefordítanak. Felénk mindenki csak Magdinak hívja. Az egész világról érkeznek tanúságtételek róla, ha beütjük a keresőbe a nevét, az interneten is az egész világon ismert. Vajon mi ennek az oka?

Magdi Szigligeten, ebben a Balaton melletti kis községben született, 1921. augusztus 8.-án, és 1945. március 23.-án hunyt el Litéren, a Balaton északkeleti részéhez közel elhelyezkedő községben.

Magdi édesapja, Bódi János, valószínűleg az első világháborúból itt maradt hadifogoly. Jól beszél oroszul és kissé töri a magyart, neve valószínűleg felvett név. Kocsis, kisgazda, egyes visszaemlékezések szerint „drótostót” volt. Családjáról gondoskodik. Kemény ember, időnként italozott. Magdit nagyon szereti, őt soha nem bántja. Csak lánya hatására lett vallásos, már Magdi halála után, a Miatyánkot is akkor tanulta meg.

Édesanyja, Nika Mária Felsőszoporról származik. Jólelkű, szorgalmas asszony, mint akkoriban szinte mindenki: háztartásbeli. Sokat szenved férje durvasága miatt. Fontosnak tartja gyermekei vallásos nevelését, elküldi őket templomba, hittanra. Imádságos, életet él, de templomba nem mindig megy, rendezetlen házasságuk miatt nem járulhat szentségekhez.

Az édesapának nem voltak meg a személyazonossági papírjai, így nem köthettek hivatalosan házasságot. Ezért Magdi törvénytelen gyermeknek van feltüntetve a nemestördemici keresztelési anyakönyvben. Magdi halála után 1-2 héttel sikerült megesketnie őket Temesi József atyának, mivel a háború miatt életbe léptek a római fakultások, s így lehetségessé vált a papírok nélküli esketés is. Esküvőjük egyik első gyümölcse Magdi életáldozatának.

Magdinak két testvére van, a két évvel idősebb Gyula, és a kislánynál két évvel fiatalabb Jani. Testvérei sajnos csak a bérmálkozásig járnak rendszeresen templomba. Lánytestvérük értük is sokat tesz. Magdi hat éves, amikor elköltöznek Köveskálra, itt lesz elsőáldozó. Ez nagy buzgalommal tölti el a szentségi Jézus iránt, gyermekszíve barátságot köt Vele. Mindig Róla beszél. Köveskálon csak ritkán van szentmise, a szentbékkállai plébániatemplom néhány órai gyaloglásra van. A kis Magdi kézen fogva megy öcsivel még rossz időben is, amikor a gyerekek közül már egy sem vállalkozik a hosszú útra. Kővágóörsön bérmálkozik rövidesen, testvérével együtt. Sokaknak szembetűnik ez a boldog, sugárzó arcú kislány. Magdi Köveskálon, a katolikus iskolában kerül közel Jézushoz, nagyon szívesen jár hittanra, szeret imádkozni. Hat elemi osztályt végez itt. Tagja a színjátszó körnek, nagyon szépen mond verset, és énekel. Mosolygós, vidám természetű, hamarosan a legjobb tanulók közé küzdi fel magát.

Ezt követően a Baltonkenese körzetében lévő Máma-pusztára költöznek. Innen még ünnepnapokon sem volt szokásban misére járni, Magdi azonban megtalálja ennek a lehetőségét is. Mindent megtett, hogy szentáldozáshoz járulhasson. Gyalog ment a hat kilométerre lévő templomba. Amikor betöltötte a tizennyolcadik életévét, munkát vállalhatott: a fűzfőgyártelepi Nitrokémia üzemben. Itt már kerékpárt vásárolt fizetéséből, és ezzel ment minden nap a fűzfőgyártelepi templomba, hogy szentáldozáshoz járulhasson. Soha nem mulasztotta volna el azt az alkalmat az Úr Jézussal való találkozásra, szentséglátogatást is rendszeresen végzett. Később kulcsot is kapott az atyáktól a sekrestyéhez, így még többet lehetett azzal, akit legjobban szeretett. Szabad idejében gyakra sétál és a balatonkenesei löszfalról a Balatont nézni, milyen gyönyörű a tó. „Látod, milyen szépnek teremtette Isten a világot! Milyen szép hazát adott nekünk! És milyen gyönyörű vizet!”- mondta öccsének.

Szüleivel Máma-pusztáról Daka-pusztára, Vilonyára, majd végül Litérre költöznek. Magdi élete egyszerű, mindennapi munkákkal telik. Segít otthon a szüleinek a ház körüli tennivalókellátásában: álatokat etet, főz, mos, takarít, varr. Édesanyja sokszor betegeskedik, gyakran kiveszi a vödröt a kezéből.

Tizennyolc éves korában a fűzfőgyártelepi Nitrokémia üzembe jelentkezik. Példásan dolgozik, ezért hamarosan csoportvezetőnek akarják előléptetni, de Magdi inkább egy családos asszonyt javasolt maga helyett, hiszen neki nagyobb szüksége volt a pénzre. Hamarosan kivívja mindenki elismerését, még azokét is, akik eleinte hite vagy erkölcsössége miatt kinézik maguk közül. Munkatársaival jó kapcsolatban van, barátai is bőven akadnak. Segít másoknak is, nemcsak a saját tennivalója érdekli. Egyik alkalommal barátnője műszakját veszi át, aki bálba megy, másnap a munkahelyen pedig időnként oldalba böki az elbóbiskoló lányt, mikor jön az üzemvezető.

Magdi a gyári munka előtt mindig az Úr szőlőjében való munkát tartotta elsőnek. Az egyházközségben szívesen és lelkesen segít. Vállalkozik az oltár díszítésre, melyben eleinte nem annyira ügyes, de szívesen veszi az útmutatást, így már az ő virágai is ugyanolyan szépen mutatnak… kitüntetés számára, hogy az Úr Házát tisztává, széppé varázsolhatja.

Sugárzó egyénisége vonzza kortársait, vagy a kisebb lányokat. Alig lett nagylány, máris szívgárdistákat gyűjtött maga köré. Segítenek a szegényeknek folytatott plébániai gyűjtésekben, s ők maguk is gyűjtenek a Dolgozó Lányok Egyesületében: például lisztet gyűjtenek és süteményt sütnek a fronton lévő katonáknak. Magdi barátnőivel ápolónői tanfolyamra is jelentkezik a frontszolgálatosok ellátására, de a gyár vezetői végül nem járulnak hozzá, hogy elmenjen a frontra, féltik egyik legjobb dolgozójukat…

Magdi a lányokkal szegény és beteg családokat látogat. Időseknél takarítanak, élelmiszert visznek, ápolják őket. Még a gyárban védőitalként kapott saját napi tejadagját is felajánlja egy beteg bácsinak. Nem csak azoknak a lányoknak próbál segíteni, akik számára a vallásos közeg természetes: munkaszolgálatos lányok között apostolkodik, tanácsai mély lelkületűek, de gyakorlatiasak, melyből még a kevésbé szentek is merítenek buzdítást életük nagy kérdéseihez, a párkapcsolati nehézségeikhez.

Többször előfordult, hogy éjszakai műszakot cserélt kisgyermekes anyákkal, hogy azok a gyári munka mellett éjszaka kicsinyeikkel lehessenek. A plébánia második otthona. A gyerekek mindenütt nagyon szeretik, ha a plébánián tart foglalkozást, eléje szaladnak és kérik, hogy tolhassák a biciklijét. Részt vesz a plébánián az elsőáldozók szeretetreggelijének szervezésében, terjeszti a Szív újságot. Híveket toboroz a lelkigyakorlatos beszédekre. Plébánosával, lelki atyjával tiszteletteljes de közvetlen és mély lelki kapcsolatot alakít ki, és igazi segítség számukra.

Buzgó apostoli tevékenysége azonban nem emberi ambícióból fakadt. Imádságos, Istennek átadott élete volt a forrása sugárzó szolgálatának. Hite mély: egész életének „ammenje” Isten meghívására. Nem veszíti el hitét, amikor önhibáján kívül nem lehet szerzetesnő. Tanúságtételének, apostolkodásának ereje abból fakadt, hogy törekedett hitének ápolására, ezt megalapozta mély imaélete, lelki olvasmányai lelki vezetőivel való bensőséges beszélgetései, a szentmisén való napi részvétel, a gyakori szentséglátogatás, a vasárnapi litániák után való hosszas imádság a templomban. Magdi egy ma is élő kortársa elmondta nekem, hogy egy ilyen litánia utáni ima alkalmával együtt térdeltek a balatonfűzfői templom utolsó padjában és imádkoztak, s egyszer csak úgy érezte, mintha Magdi ott sem lett volna már mellette, mintha „átszellemült” volna. Nem vette észre az ima közben arcára szállt legyet. Imádsága nemcsak puszta szavakból állt, hanem egész életének átadásából Istennek, Urának és Királyának, akivel örökre eljegyezte magát. 1941 októberében ugyanis Krisztus Királynak örök szüzességi magánfogadalmat tesz. Átadott életének végső kiteljesedése volt önfeláldozó szeretetének hősies tette, melyben bizonyította: az Urat és Neki tett fogadalmát még az életénél is jobban szerette. Amikor 1945-ben a front elérte Litért, Magdi nem engedett az óvóhelyre betörő orosz tiszt erkölcstelen szándékának, és tisztaságának védelmében vérét ontotta. Így tett tanúságot az Értünk meghalt és feltámadt Úrról.

Összefoglalva az eddigieket, ki szeretném emelni, hogy Magdi úgy érezte, az a hivatása, hogy hatással legyen a fiatalokra, hogy segítse őket abban, hogy megtalálják Krisztust. Valóban, példát adhat arra, hogy bármilyen körülmények között lehet Istennek átadott, szent életet élni. Ha családi vagy élet- körülményeink nem ideálisak, ha munkahelyünk nem vallásos szellemiségű. Magdi reálisan látta az élet nehézségeit, de pozitív szemléletű ember volt, nem siránkozott, hanem Istenbe vettette bizalmát és imádkozott. A nehézségek ellenére sem vált élete panaszáradattá.

Élete példa arra, hogy lehet úgy mély imaéletet élni, hogy mellette szívesen végzünk szeretetszolgálatot, mely két aspektus egymásból táplálkozik.

Magdi szabadidejében szeretett kirándulni, olvasgatni, a Balaton parton szemlélni a természet szépségét. Életét nemcsak Istennel, hanem társaival is megosztotta: barátságai voltak, együtt szolgált másokkal, másoknak.

A szegények, rászorulók felé való odafordulása különösen is aktuális üzenet ma, mikor Ferenc pápa szintén nagyon fontosnak tartja ezt. Életáldozata felhívó jel, hogy az örök értékek első helyen kell, hogy legyenek életünkben.

Miben kérik Magdi közbenjárását? Sok tanúságtételt kapunk, hogy miben kérik az emberek közbenjárását: fiatalok kérik Magdi segítségét, hogy munkát találjanak, hogy erőt kapjanak a munkahelyen és a nehéz életkörülmények közötti helytálláshoz. Segítségét kérik a fiatalok a tiszta szerelemhez, a házastársi hűséghez, az Istennek szentelt személyek hivatásukhoz, hitoktatók, világi apostolkodók: hogy tudják Isten szeretetét közvetíteni. Betegek gyógyulásért, betegápolók erőért kérik. Magdi második otthona volt az Úr háza: templomépítésben, templomi szolgálattevők kérik segítségét.

Adja meg az Úr, hogy a boldoggá avatás lezárulásával valóban közbenjárónkként tisztelhessük!