Ugrás a tartalomra

Új római posztulátora van a Mindszenty Ügynek

2020. 05. 02., szo - 12:30


A korábbi posztulátor megbízatásának megszüntetését követően 2019. december 11-én a Mindszenty Alapítvány, Isten Tiszteletreméltó Szolgája, Mindszenty József boldoggá- és szenttéavatási ügyének aktora, új posztulátort nevezett ki Monsignor Paolo Rizzi atya személyében, aki a Vatikáni Államtitkárság tisztviselője. Kinevezését 2020. február 3-án hagyta jóvá a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja.

Msgr. Paolo Rizzi 1963-ban született a lombardiai Mortarában. 1990-ben szentelték pappá a vigevanói egyházmegyében. A Pápai Urbaniana Egyetemen kánonjogi diplomát szerzett, elvégezte a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja hivatalos posztulátori tanfolyamát, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció különleges eljárásokra vonatkozó kurzusát. Két évig kápláni, hat évig plébánosi szolgálatot teljesített. Emellett középiskolai hittanárként működött és kánonjogot tanított a vigevanói szemináriumban. 1998 óta Őszentsége Államtitkárságának tisztviselője az Általános Ügyek Szekciójában. A Szentatya 2003-ban pápai káplánná nevezte ki. Rizzi atya több ügyben is ellát posztulátori feladatokat, sokoldalú és gazdag tapasztalatai vannak különböző szenttéavatási eljárásokban. Ő képviseli Tiszteletreméltó Louis Querbes atya és Boldog Tommaso Reggio genovai érsek eljárását. Három különleges ügynek is ő a római posztulátora:

Boldog Teresio Olivelli (†1945) kanonizációs eljárása 1987-ben kezdődött, boldoggá avatására 2018. február 3-án került sor. A fiatal jogászt a fasiszta rendszerrel szembeni (erkölcsi) ellenállása miatt többször bebörtönözték, üldözték, végül Németországba deportálták. Kálváriájának utolsó színhelye a hersbrucki koncentrációs tábor volt. Az egész életében rá jellemző „mindenkinek mindene lettem” mottóhoz hűen itt is vigasztalója volt társainak, megpróbált könnyíteni szenvedéseiken, ápolta sebeiket, saját ételadagjáról is lemondott értük. Sok túlélőnek a tőle kapott vigasztalás és támogatás mentette meg az életét. Életáldozata 1945. január 17-én teljesedett be, amikor egy fiatal, a korábbi verésektől meggyötört ukrán rabot próbált saját testével védeni, ekkor vesztette életét a testével felfogott ütésektől. Az eljárás különlegessége volt, hogy Teresiót hosszú ideig hitvallóként kezelték, 2015-ben az életszentség pápai elismerésére is sor került. A kanonizációs folyamat azonban nem egy, a Tiszteletreméltó közbenjárására történt csoda, hanem a vértanúság vizsgálatával folytatódott. 2016-ban még alaposabban kivizsgálták Teresio halálának körülményeit. Az új vizsgálati eredmények alapján a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja egy új teológus kongresszust állított fel a vértanúság értékelésére, mely egyhangú pozitív döntést hozott, és ez megnyitotta az utat a 2018-as boldoggá avatáshoz. Teresio vértanúságának híre régen és széles körben elterjedt volt a hívek között, ez fontos bátorító tényező volt ebben a különleges és fordulatos eljárásban. Teresio Olivelli neve kevéssé ismert hazánkban, a misztikus Luisa Piccaretta (†1947) életéről viszont vannak magyar nyelvű beszámolók is az interneten. Isten Szolgálója Bari tartományban egy tanyán született. Magánkinyilatkoztatásait 13, 16 és 22 éves korában kapta. Ezt követően élete végéig ágyhoz kötötten élt. Látomásaiban Jézus arra hívta őt, hogy osztozzon vele szenvedéseiben az emberek megmentéséért, és Luisa elfogadta ezt, 81 éves korában bekövetkezett haláláig.
Francesca Lancelotti (†2008) egyszerű családanya volt, akinek az életét áthatotta az imádság és az istenközelség. Élete első felében egy kis faluban élt, majd egy Istentől kapott látomást követve családjával együtt Rómába költözött. Annak szentelte az életét, hogy segítsen a szegényeken és a betegeken. Otthona lelki oázisa lett a szükséget szenvedőknek. A házban reggel fél nyolctól késő estig jöttek-mentek az emberek, ő együttérzően és segítőkészen osztozott az életükben és a nehézségeikben – emlékezett vissza egyik unokája. Már életében a szentség híre övezte. Francesca tanítómestere volt annak, hogy minél jobban felismerjék az Úr üdvösségre vezető terveit. Imádságos, engedelmes és szolgálatkész élete a szeretetről tett tanúságot.

Mindszenty bíboros égi közbenjárása segítse, a mi imáink kísérjék, hogy Isten tegye áldásossá új római posztulátorunk tevékenységét!