Ugrás a tartalomra

Pastor Fidelissimus

Legyen a munkásságban serény, legyen lélekben buzgólkodó, gyűlölje a kevélységet, szeresse az alázatosságot és az igazságot, és attól se dicséret, se félelem el ne tántorítsa. Ne legyen neki a világosság sötétség és a sötétség világosság: ne mondja a jót rossznak és a rosszat jónak.

 

(a püspökszentelés szertartása, részlet)

„Mindszenty nagy püspök volt, a hit mártírja, mártír, aki a magyarok hitét és a pápa akarata iránti teljes és tökéletes odaadást testesítette meg. A papok példaképe ő, a papi kötelességteljesítés példája. Ezen kívül az ima embere volt. Érzékelte a megváltás és a vezeklés jelentőségét. Erről gyakran szólt magánemberként, de nyilvános beszédeiben is. Mindszenty megbocsátott mindent, megbocsátotta az ütéseket, amelyek őt, mint embert érték. De hajthatatlan maradt és nem volt hajlandó alkudni ott, ahol azt érte támadás, amit ő megtestesített. Amikor eljött az idő, alávetette magát a pápa döntésének, és ezzel bizonyítékát adta az Egyház iránti mérhetetlen szeretetének.” (Franz König bíboros, bécsi érsek)

„Ajándékba adom Őeminenciájának bíborosi mantellómat, hogy a hűvös országban védje a hidegtől és jelképéül annak a meleg szeretetnek és nagyrabecsülésnek, mellyel személye iránt viseltetem.” (Szent VI. Pál pápa a bíboros Bécsbe indulása előtt, 1971. október 23-án)

Pastor Fidelissiumus

 

„Soha, egyetlen alkalommal sem tapasztaltuk, hogy megbontottad volna a Hozzánk fűző szeretetegységet, és a hálás tisztelet kötelékére támaszkodva – hűséged és kötelességteljesítésed miatt, amit Krisztus Egyháza iránt tanúsítottál, és a jövőben is tanúsítasz – csodálatunkkal veszünk körül.”(Szent VI. Pál pápa, 1973. december 18.)

„A lelkipásztori látogatásokhoz nagy érzéke volt és örömét lelte bennük.
Az emigrációban ezek a látogatások csúcspontjukat érték el, növelték hírnevét, elterjesztették életszentségének a hírét és őt magát is rendkívül boldoggá tették.” 
(Füzér Julián OFM)

Pastor Fidelissimus 2

 

Pastor Fidelissimus

 

„Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese.” (Mindszenty József)

„Hamis az a mendemonda, hogy túl komoly, sőt komor, humortalan ember volt. Sok-sok vallomás, visszaemlékezés bizonyítja: amikor annak volt az ideje, derűs, vidám, jókedvű volt; tréfálkozó, viccelődő, nevetni tudó ember. De nem a harsányság, hanem a csendes derű volt a jellemzője. Egy album kitelne Mindszenty ránk maradt mosolygós arcú fényképeiből. Ugyanakkor mélységes szeretet áradt belőle mindenki felé, papjai, hívei felé, különösen a szenvedők, szegények, az elesettek iránt. De nem az érzelgős, nem az önmutogató szeretet, hanem férfias, parasztemberi, szemérmes szeretet élt benne. Sok-sok dokumentum bizonyítja mindezt.” (Dr. Mészáros István történész)

Pastor Fidelissimus 4

 

„Árassz mosolyt, szeretetet magad körül. Senkit meg ne bánts, senkinek adósa ne maradj!” (Mindszenty József)

„Példája, a bátorság, hűség és egyenesség példája meghozza a maga örvendetes termését, Mindszenty személye nagy hatással lesz a jövő nemzedékekre. Más szóval: Mindszenty József nagy korszaka még csak ezután következik.” (Habsburg Ottó)

Pastor Fidelissimus 5

 

„Mindszenty József bíboros, Magyarország prímása az a ritka ember volt, aki még életében a bátorság és a hit élő szimbóluma lett. Lelki erőforrása ő minden magyarnak, és mindazoknak, akik vállalják, hogy az állam van az emberért és nem az ember az államért.

Veletek együtt imádkozom, hogy a bátorság, a hit és a kitartás, melyet Mindszenty bíboros mutatott, példa legyen mindnyájunk számára, és abból erőt merítve, mi is védjük azokat az örök elveket, melyeket ő oly lovagiasan védett.” (Ronald Reagan)

Pastor Fidelissimus 6

„A számkivetésben sem érzek keserűséget. A hit állandó öröme indít arra, hogy dolgozzam a lelkekért a számkivetett magyarság körében. Ezt kezdtem meg Zalaegerszegen, folytattam Veszprémben, Esztergomban és az országban. Ez a feladat hárul rám most is: keresni, vigasztalni és erősíteni enyéimet. »Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek« (1 Kor 10,33)” (Mindszenty József)

„Annyit ér a vallásosságunk, amennyi szeretet és jóság van benne.” (Mindszenty József)